Phần mềm soạn thảo BanLinhKien Editor

BanLinhKien Editor là phần mềm chuyên dụng dùng để tạo mã HTML cho BanlinhKien.COM và BanLinhKien.VN, ngoài ra phần mềm còn hỗ trợ công cụ chỉnh sửa ảnh, tải ảnh lên Google Drive và thêm link tự động giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho nhân viên xử lý Web.

TÍNH NĂNG

 • Hỗ trợ soạn thảo HTML theo cấu trúc mới
 • Hỗ trợ công cụ chỉnh sửa ảnh nhanh
 • Hỗ trợ tải ảnh lên Google Drive và thêm link tự động
 • Hỗ trợ lấy dữ liệu từ web về phần mềm với BanLinhKien GetLink
 • Hỗ trợ thêm, chỉnh sửa sản phẩm Web với trình duyệt tích hợp sẵn
 • Hỗ trợ lấy mã PM của sản phẩm từ TV Kho
 • Hỗ trợ chụp với ứng dụng trên điện thoại và lấy ảnh từ Google Drive

TẢI VỀ

BanLinhKien Editor (latest build)
(Click vào link để tải bản cài đặt online phiên bản mới nhất, mật khẩu hỏi lúc cài đặt: phatvu1294)

LỊCH SỬ

BanLinhKien Editor 2.2

 • Cập nhật thêm tính năng mới cho BanLinhKien Templator như tính năng đăng nhập, đồng bộ danh mục website, lấy tệp hay tải tệp lên với Drive
 • Sửa một vài lỗi nhỏ liên quan đến lấy dữ liệu ảnh thô từ Drive và sửa lỗi BanLinhKien Request

BanLinhKien Editor 2.1

 • Loại bỏ hoàn toàn phần mềm BanLinhKien Capture dùng cho bàn xoay chụp ảnh sang ứng cùng tên trên nền tảng Android
 • Loại bỏ hoàn toàn tính năng đăng sản phẩm mới lên Zalo Web

BanLinhKien Editor 2.0

 • Đổi BLK GetLink thành BLK GetData hỗ trợ lấy dữ liệu sản phẩm theo tên và sửa lỗi không lấy được dữ liệu từ web .COM
 • Sửa vài lỗi liên quan đến chỉnh sửa ảnh và sản phẩm web

BanLinhKien Editor 1.9

 • Cập nhật BanLinhKien Capture lên phiên bản 1.1 hỗ trợ điều khiển bàn xoay chụp ảnh tự động, thêm tính năng xuất file excel danh sách yêu cầu
 • Thêm tính năng nhập danh sách yêu cầu từ excel vào BanLinhKien Request
 • Sửa vài lỗi liên quan đến chỉnh sửa ảnh và sản phẩm web

BanLinhKien Editor 1.8

 • Tích hợp thêm tự động cập nhật thay vì phải vào trang chủ
 • Sửa vài lỗi liên quan đến chỉnh sửa ảnh

BanLinhKien Editor 1.7

 • Tích hợp thêm BanLinhKien Capture hỗ trợ chụp ảnh sản phẩm
 • Thêm công cụ BanLinhKien GetDrive giúp hỗ trợ lấy ảnh chỉnh sửa từ Google Drive
 • Thêm công cụ BanLinhKien Request giúp tạo yêu cầu chụp ảnh
 • Sửa vài lỗi liên quan đến chỉnh sửa ảnh

BanLinhKien Editor 1.6

 • Tối ưu hoá hiệu năng chỉnh sửa ảnh
 • Sửa một vài lỗi từ các phiên bản cũ

BanLinhKien Editor 1.5

 • Tích hợp thêm BanLinhKien Templator hỗ trợ soạn thảo mẫu và xuất nhập tệp Excel
 • Tích hợp thêm tính năng báo sản phẩm mới lên Zalo
 • Tối ưu hoá hiệu năng cho phần mềm

BanLinhKien Editor 1.4

 • Tích hợp thêm mẫu giúp thêm nhanh tính năng và thông số kỹ thuật của sản phẩm
 • Thêm chỉnh sửa ảnh nhanh bằng chuột, cụ thể di chuyển bằng chuột trái và zoom bằng chuột phải
 • Thêm tính năng upload ảnh sản phẩm đại diện và ảnh phụ lên Nhanh.vn
 • Giảm giới hạn từ tối thiểu để lấy được mã HTML xuống còn 100

BanLinhKien Editor 1.3

 • Tích hợp thêm tính năng lấy mã PM của sản phẩm từ TV Kho
 • Thêm mục lưu ý với tính năng tự gạch đầu dòng trên chỉnh sửa HTML
 • Tích hợp thêm tính năng tự động đăng nhập vào Nhanh.vn và TV Kho
 • Tích hợp sửa sản phẩm theo tên

BanLinhKien Editor 1.2

 • Tích hợp trình duyệt Firefox hỗ trợ thêm, chỉnh sửa sản phẩm Web
 • Tích hợp tự động thêm ký tự đầu dòng khi nhấn Enter, áp dụng với Tính năng, Thông số kỹ thuật và Từ khóa SP

BanLinhKien Editor 1.1

 • Chuyển đổi sang cấu trúc dữ liệu HTML mới
 • Tích hợp công cụ BanLinhKien GetLink lấy dữ liệu Web về phần mềm, ngoài ra còn cho phép chèn ảnh nhanh vào danh sách chỉnh sửa
 • Thêm 2 mục chỉnh sửa là Download và Sản phẩm liên quan
 • Thêm hiển thị đếm và giới hạn từ để lấy được mã HTML tối thiểu là 150

BanLinhKien Editor 1.0

 • Hỗ trợ soạn thảo HTML có cấu trúc cho 2 Web BanLinhKien.COM và BanLinhKien.VN
 • Hỗ trợ công cụ chỉnh sửa ảnh nhanh, tải ảnh lên Google Drive và thêm link tự động