Học bảng chữ cái tiếng nhật với JPAlphabet

Chắc hẳn với những ai đã từng học bảng chữ cái tiếng nhật thì cảm giác ban đầu đều cảm thấy rất khó, cá nhân mình cũng vậy... Càng khó khă...